ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה י - 2025 > 3 יחידות - כיתה י > דפי עבודה / עזר
דפי עבודה / עזר
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה י - 2025


 3 יחידות - כיתה י


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פעילויות מתוקשבות


דפי עבודה / עזר


 קבוצת וואטסאפ + הדרכות


 4 יחידות - כיתה י


 5 יחידות - כיתה י


 כיתה י"א - 2025


 כיתה י"ב - 2025


 3 יחידות


 4 יחידות


 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


 ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

דפי עבודה / דפי עזר  -  3  יח"ל  -  כיתה י'  -  שנת 2024/25

     

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - כיתה י' - חלק א'

 

(להדפסה  עם מקום לכתיבה - דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 2 - ייצוגים סטטיסטיים שונים לתופעות מדעיות וחברתיות והמעבר ביניהם
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 3 - שימוש בכלים סטטיסטיים לעובד מידע
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 4 - הסתברות

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 5 - שילוב בין סטטיסטיקה והסתברות

  
    

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - כיתה י' - חלק ב'

 

(להדפסה  עם מקום לכתיבה - דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:  

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 1 - היקפים של צורות גאומטריות
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 2 - מסלולים 
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 3 - חישוב שטחים של צורות גאומטריות בהקשר אורייני 

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 4 - ריצופים

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 5 - הקשר בין היקף ובין שטח של צורה גאומטרית בהקשר אורייני

     
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - כיתה י' - חלק ג'

 

(להדפסה  עם מקום לכתיבה - דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:  

 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 1 - קריאת נתונים והסקת מסקנות
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 2 - שימוש במודל ליניארי לייצוג תופעות בהקשר כלכלי פיננסי
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 3 - קנייה ומכירה, שכר, רווח והפסד
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  יחידה 4 - שימוש במדדי מרכז לעיבוד מידע בהקשר כלכלי פיננסי
 להדפסה  עם מקום לכתיבה  -  נספח - תרגילים נוספים

   
 

 

דפי עזר נוספים יעלו לאתר בשבוע הבא

 

   

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ