ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 ו- 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר - תמיכה
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה יוד - שנת הלימודים 2023/24 - 3+4+5 יחידות > 3 יחידות - כיתה י > דפי עבודה / עזר
דפי עבודה / עזר
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה יוד - שנת הלימודים 2023/24 - 3+4+5 יחידות


 3 יחידות - כיתה י


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פעילויות מתוקשבות


דפי עבודה / עזר


 קבוצת וואטסאפ + הדרכות


 4 יחידות - כיתה י


 5 יחידות - כיתה י


 כיתה י"א - שנת הלימודים 2024/25 - 3+4+5 יחידות


 3 יחידות


 4 ו- 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


 ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר - תמיכה

 

דפי עבודה  -  3  יח"ל  -  כיתה י'  -  שנת הלימודים  2023/24

          

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ג' - יחידה 1

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:

 

 יחידה 1: קריאת נתונים והסקת מסקנות

 

    
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ג' - יחידה 2

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י'  -  חלק ג'  -  אשכול כלכלי פיננסי  -  יחידה 2

 

יחידה 2: שימוש במודל ליניארי לייצוג תופעות בהקשר כלכלי פיננסי 

 

    
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ג' - יחידה 3

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י'  -  חלק ג'  -  אשכול כלכלי פיננסי  -  יחידה 3

 

יחידה 3: קנייה ומכירה, שכר, רווח והפסד

 

    
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ג' - יחידה 4

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

דפי עזר לתלמיד  -  3 יחידות  -  כיתה י ' -  חלק ג'  -  אשכול כלכלי פיננסי  -  יחידה 4

 

יחידה 4: שימוש במדדי מרכז לעיבוד מידע בהקשר כלכלי פיננסי

 

    
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ג' - נספח

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 

נספח: תרגילים נוספים
 
    
 
   

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ב' - יחידה 1

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י'  -  חלק ב'  -  אשכול התמצאות במישור ובמרחב  -  יחידה 1

 

 יחידה 1: היקפים של צורות גאומטריות

 

  
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ב' - יחידה 2

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 

יחידה 2: מסלולים

 

  
      

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ב' - יחידה 3

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:  
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י ' -  חלק ב'  -  אשכול התמצאות במישור ובמרחב  -  יחידה 3

 

 יחידה 3: חישוב שטחים של צורות גאומטריות בהקשר אורייני

 

 
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ב' - יחידה 4

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 

יחידה 4: ריצופים 

 

 
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק ב' - יחידה 5

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 

יחידה 5: הקשר בין היקף ובין שטח של צורה גאומטרית בהקשר אורייני 

 

 
 
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק א' - יחידה 1

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

 

יחידה 1: הסקת מסקנות ממידע

 

  
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק א' - יחידה 2

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל   כיתה י'   -  חלק א'  -  אשכול חברה ומדע  -  יחידה 2

 

יחידה 2: ייצוגים סטטיסטיים שונים לתופעות מדעיות וחברתיות והמעבר ביניהם

 

   
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק א' - יחידה 3

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י'  -  חלק א'  -  אשכול חברה ומדע  -  יחידה 3 

 

יחידה 3: שימוש בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע 

 

   
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק א' - יחידה 4

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ: 

דפי עזר לתלמיד   3 יח"ל  -  כיתה י '  -  חלק א'  -  אשכול חברה ומדע  -  יחידה 4

 

יחידה 4: הסתברות 

 

   
 

 

דפי עזר לתלמיד - 3 יח"ל - חלק א' - יחידה 5

 

(דפי עזר לפתרון התרגילים מספר הלימוד)

 

 

להורדת הקובץ:
דפי עזר לתלמיד  -  3 יח"ל  -  כיתה י'  -  חלק א'  -  אשכול חברה ומדע  יחידה 5

 

יחידה 5: שילוב בין סטטיסטיקה והסתברות

 

  
 
 

 

דפי עזר נוספים יעלו לאתר בשבוע הבא

 

   

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ