ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר
אתה נמצא כאן: ראשי > ספרי מבחנים ופתרונות
ספרי מבחנים ופתרונות
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה יוד - שנת הלימודים 2023/24 - 3+4+5 יחידות


 כיתה י"א - שנת הלימודים 2024/25 - 3+4+5 יחידות


 3 יחידות


 4 יחידות


 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

חטיבה עליונה - ספרי מבחני מתכונת (מרתונים לבגרות)

  

ספרי מבחני מתכונת (מרתונים לבגרות)

 

 בחנויות הספרים

 

(לצפייה בכל עמודי הספרים - בחר בספר הרצוי)

 
 

הספרים מכילים את הנושאים הבאים:      

  

+  40  מבחני מתכונת (מרתונים לבגרות).

     5   מבחנים ראשונים עם פתרונות מלאים. 

    35  מבחנים נוספים עם תשובות סופיות.

    באתר האינטרנט של משבצת פתרונות מלאים ומפורטים לכל מבחני המתכונת הנוספים.

+  סיכום תיאורטי כולל דוגמאות פתורות.

+  תוכנית ההוראה ומבנה הבחינה.

+  מיון השאלות לפי נושאים.

+  נוסחאון רגיל ונוסחאון מורחב.

+  הספרים חוסכים עשרות שיעורים פרטיים ומקנים לתלמיד הרגשת בטחון

    ומעורבות בנעשה בכיתה.

+  הספרים מעודכנים בהתאם לחוזרי המפמ"ר האחרונים,

    וכן לפרסומים ולהבהרות השונות המופיעים באתר המפמ"ר למתמטיקה. 

   

 
 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035801 /  035182 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10105

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035801 / 035182 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן

 

  מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035801 / 035182  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024  

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035801 / 035182

   

 

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035802 /  035381 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10106

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035802 / 035381 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן 

 

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035802 / 035381  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024 

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן 

  

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035802 / 035381 

     

 

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035803 /  035382 )

 

     

 

הספר יצא לאור בשפות:  עברית / ערבית

 

+ דאנאקוד הספר - בשפה העברית:  382-10107

+ דאנאקוד הספר - בשפה הערבית:  382-10112

  

הספר בעברית:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382 - לצפייה

 

הספר בערבית:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382 - לצפייה

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן

 

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035803 / 035382  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024 

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - בערבית - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382 - בערבית     

     

   

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035804 /  035481 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10108

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035804 / 035481 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן

 

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035804 / 035481  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035804 / 035481    

   

   

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035805 /  035482 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10109

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035805 / 035482 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן 

  

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035805 / 035482  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024 

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן 

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035805 / 035482 

     

   

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035806 /  035581 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10110

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035806 / 035581 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן
  

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035806 / 035581  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024  

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

   

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035806 / 035581

   

   

 

ספר מבחנים + ספר פתרונות לספר המבחנים

( מרתון לבגרות - שאלון 035807 /  035582 )

 

     

 

+ דאנאקוד הספר:  382-10111

 

הספר:  מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035807 / 035582 - לצפייה לחץ כאן

 

הספר:  פתרונות מלאים ומפורטים - לספר המבחנים - לצפייה לחץ כאן

 

 מיקוד לספר  -  מבחני מתכונת  -  שאלון 035807 / 035582  -  מיקוד למועד:  קיץ 2024

 

תצוגת צפייה נוספת - של הספר - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן

 

תצוגת צפייה נוספת - של הפתרונות - כל אחד מעמודי הספר בנפרד - לצפייה לחץ כאן 

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035807 / 035582 

   

  
  

רכישה בהנחה - באתר האינטרנט של המפיץ

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035801 / 035182

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035802 / 035381

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 3 יח"ל - שאלון 035803 / 035382 - בערבית

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035804 / 035481

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 4 יח"ל - שאלון 035805 / 035482

 

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035806 / 035581

רכישה באינטרנט - מבחני מתכונת (מרתון לבגרות) - 5 יח"ל - שאלון 035807 / 035582

  

 

  

משרד החינוך - עדכון סמלי שאלונים

 

החל ממועד חורף תשע"ו (2016), חלו שינויים בסמלי שאלוני הבגרות במתמטיקה.

 

אין שינוי במבנה השאלונים ובתוכניהם אלא רק בסמלי השאלונים.

 

שינוי מנהלתי בלבד.

 

סמל השאלון  035802  הפך לסמל שאלון  035381 .

סמל השאלון  035803  הפך לסמל שאלון  035382 .

סמל השאלון  035804  הפך לסמל שאלון  035481 .

סמל השאלון  035805  הפך לסמל שאלון  035482 .

סמל השאלון  035806  הפך לסמל שאלון  035581 .

סמל השאלון  035807  הפך לסמל שאלון  035582 .

 

חוזר משרד החינוך - עדכון סמלי שאלונים - 11.01.2016

 
 

                       

         

===================================

לצפייה בספרים הדיגיטליים נדרשת סיסמה

 

מורים המלמדים מתמטיקה בבתי הספר (בחט"ב ובתיכון) ומעוניינים

לצפות בספרים הדיגיטליים, מוזמנים לצלצל להוצאת משבצת:  04-8200929

 

תלמידים / סטודנטים  המעוניינים לרכוש ספרים דיגיטליים,

מוזמנים לפנות לחברת:  classoos  -  לחץ כאן לקישור 

classoos  טלפון: 073-7969103

===================================

     

 

 

ספרים חדשים  -  לכיתה י'  -  סדרת אולימפוס

 

3 יחידות לימוד - לכיתה יוד - לשנת הלימודים 2023/24

 

4 יחידות לימוד - לכיתה יוד - לשנת הלימודים 2023/24

 

5 יחידות לימוד - לכיתה יוד - לשנת הלימודים 2023/24

 

 

הוצאת משבצת מודה  לגברת  עדה לוי , למר  אריה רוקח  ולמורים בכירים נוספים, שהצטרפו

לצוות הכותבים הוותיק ותרמו רבות לכתיבת ספרי הלימוד לפי התוכנית החדשה.

           

 

        

תמיכה לספרים:

 

במידה ונתקלתם בבעיה באחת מהשאלות המופיעות בספרי המתמטיקה

של הוצאת משבצת, אתם מוזמנים לצלצל אלינו, לקבלת הסבר מפורט ומעמיק.

 

טלפון לתמיכה:  04-8401003  (שחר)
הערה: בטלפון זה לא ניתן להזמין ספרים.

     

   

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF כדי לצפות בהם יש להשתמש
בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.
 

לחץ על התמונה כדי להוריד את התוכנה Acrobat Reader:

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ