ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה י - 2025 > 4 יחידות - כיתה י > פעילויות מתוקשבות
פעילויות מתוקשבות
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה י - 2025


 3 יחידות - כיתה י


 4 יחידות - כיתה י


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


פעילויות מתוקשבות


 דפי עבודה


 קבוצת וואטסאפ + הדרכות


 5 יחידות - כיתה י


 כיתה י"א - 2025


 כיתה י"ב - 2025


 3 יחידות


 4 יחידות


 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


 ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

4 יח"ל  -  כיתה י'  -  פעילויות מתוקשבות

          

 

פעילויות מתוקשבות - לספר - 4 יח"ל - חלק א'

 

        

 

עמוד 50 - תכונות קטע אמצעים במשולש

   

עמוד 56  -  שאלה 16  -  תיכון במשולש חוצה את קטע האמצעים המקביל לצלע אליה מגיע התיכון 

  

עמוד 56  -  שאלה 17  -  קטע אמצעים חוצה כל קטע המחבר בין הקדקד לצלע אליה קטע האמצעים מקביל

   

עמוד 56 - שאלה 20 -  הזיזו את הקודקודים  A B C  ועקבו אחרי הערכים בתיבת הטקסט המראים ש PRCG היא מקבילית

  

עמוד 57 - שאלה 24 - הזיזו את הקודקודים  A B C D  ועקבו אחרי הערכים בתיבת הטקסט המראים ש EFGH היא מקבילית 

 

עמוד 60 - משפט 4 - תכונות קטע אמצעים בטרפז

  

עמוד 64 - שאלה 11 - קטע אמצעים בטרפז חוצה כל קטע המחבר שתי נקודות הנמצאות על בסיסי הטרפז

   

עמוד 64 - שאלה 14 - הזיזו את  a  ואת  b  על סרגל הגרירה בצד שמאל. שינויים אלה יבנו תמיד טרפז שווה שוקיים DABC . המרובע EFGH הוא תמיד מעויין, כפי שאפשר לראות בתיבת הטקסט 

 

        

עמוד 84 - גבהים

משולש DEF  דומה למשולש  ABC. יחס הדמיון נקבע על ידי הפרמטר  a  בסרגל הגרירה.

שנו את a  וראו כיצד משולש DEF  משתנה ושומר על דמיון למשולש  ABC.

הזיזו את הקודקודים  A B C  כרצונכם וראו כיצד המשולש  DEF  משתנה בעקבות כך.

שימו לב: בתיבת הטקסט יחס 3 הגבהים ב- 2 המשלושים זהה ליחס הדמיון.

  

עמוד 84 - חוצי זווית

משולש DEF  דומה למשולש  ABC. יחס הדמיון נקבע על ידי הפרמטר  a  בסרגל הגרירה.

שנו את a  וראו כיצד משולש DEF  משתנה ושומר על דמיון למשולש  ABC.

הזיזו את הקודקודים  A B C  כרצונכם וראו כיצד המשולש  DEF  משתנה בעקבות כך.

שימו לב: בתיבת הטקסט יחס 3 חוצי הזווית ב- 2 המשלושים זהה ליחס הדמיון.

    

עמוד 84 - תיכונים

משולש DEF  דומה למשולש  ABC. יחס הדמיון נקבע על ידי הפרמטר  a  בסרגל הגרירה.

שנו את a  וראו כיצד משולש DEF  משתנה ושומר על דמיון למשולש  ABC.

הזיזו את הקודקודים  A B C  כרצונכם וראו כיצד המשולש  DEF  משתנה בעקבות כך.

שימו לב: בתיבת הטקסט יחס 3 התיכונים ב- 2 המשלושים זהה ליחס הדמיון.

     

עמוד 84 - היקפים

משולש DEF  דומה למשולש  ABC. יחס הדמיון נקבע על ידי הפרמטר  a  בסרגל הגרירה.

שנו את a  וראו כיצד משולש DEF  משתנה ושומר על דמיון למשולש  ABC.

הזיזו את הקודקודים  A B C  כרצונכם וראו כיצד המשולש  DEF  משתנה בעקבות כך.

שימו לב: בתיבת הטקסט יחס 3 ההיקפים ב- 2 המשלושים זהה ליחס הדמיון. 

 

 

 

עמוד 88 - שאלה 22 - היחס בין ארכי חוצי זווית במשולשים דומים שווה ליחס הדמיון בין חוצי הזווית

  

עמוד 89  -  הקשר בין יחס הדמיון ליחס השטחים בין משולשים דומים

 

עמוד 99  -  שאלה 2 - גובה ליתר יוצר משולשים דומים

  

  

עמוד 104 - שאלה 20

הזיזו את קודקוד C .

שימו לב: ערכי  CD , שטח המשולש EFC , שטח המשולש ABC , שטח המרובע AEFB , אינם משתנים.

   

  

עמוד 115  -  יחס בין צלעות במשולשים ישרי-זווית בעלי זווית חדה קבועה

  

 

עמוד 116  -  תחום הערכים שמקבלות פונקציות הסינוס והקוסינוס עבור זווית חדה

  

 

עמוד 117  -  תחום הערכים שמקבלת פונקציית הטנגס עבור זווית חדה

  

 

עמוד 136  -  סינוס גדל עם הזווית

  

 

עמוד 195  -  הקשר בין טנגנס הזווית ושיפוע הישר

 

 

עמוד 212  -  מפגש תיכונים במשולש

  

 

עמוד 215  -  מפגש הגבהים במשולש

 

 

עמוד 218  -  נקודת מפגש האנכים האמצעים במשולש

 

 

עמוד 222  -  מפגש חוצי-הזוויות במשולש

  

 

פעילויות נוספות יעלו במהלך חופשת הקיץ

  

 
 
 

 

פעילויות מתוקשבות - לספר - 4 יח"ל - חלק ב'

 

        

 

עמוד 54  -  הזזה אנכית 

 

עמוד 55  -  הזזה אופקית 

  

עמוד 57 - מתיחה / כיווץ אנכי 

 

עמוד 58 - שיקוף ביחס לציר X

  

עמוד 59  -  שיקוף ביחס לציר ה- y

  

עמוד 63 - הקשר בין פונקציה לבין הערך המוחלט של הפונקציה

 

עמוד 71 - שילוב של טרנספורמציות הזזה אופקית והזזה אנכית

      

עמוד 71 - שילוב שיקוף סביב ציר X  ושיקוף סביב ציר Y

 

עמוד 71 - שילוב טרנספורמציות הזזה אופקיות והזזה אנכית -1

 

עמוד 71 - השילוב בין טרנספורמציה אופקית לאנכית - 2

 

עמוד 71 - שילוב של 3 טרנספורמציות: ערך מוחלט, הזזה אנכית, שיקוף סביב ציר Y

 

עמוד 175 - הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת שלה

 

עמוד 165 - שאלה 17

הזיזו את  a  על גבי סרגל הגרירה בצד שמאל.

שימו לב לפונקציה המקורית ולערך המוחלט שלה.

שימו לב לשמורות.

 

עמוד 184 - שאלה 19

הגרף האדום הוא הפונקציה המקורית. הגרף הכחול הוא הנגזרת שלו.

הגרף הירוק הוא הזזה אנכית של הגרף האדום.

שנו את  a  על גבי סרגל הגרירה עד שהפונקציה הירוקה משיקה לציר  x

 

 

פעילויות נוספות יעלו במהלך חופשת הקיץ

    

 
 
 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ