ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה ח' > דפי עבודה
דפי עבודה
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פריסת שעות שנתית


דפי עבודה


 דפי עזר לתלמיד


 מבחנים


 פעילויות מתוקשבות


 עבודת קיץ


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה י - 2025


 כיתה י"א - 2025


 כיתה י"ב - 2025


 3 יחידות


 4 יחידות


 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


 ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

מתמטיקה - לכיתה ח' - דפי עבודה

   

חדש !   חדש!   חדש!

 

נוספו  תשובות  לדפי העבודה

  

עדכון - 18/06/2024

 

בהמשך הקיץ יעלו לאתר דפי עבודה נוספים

 
 

דפי עבודה - לתלמידים (ללא סיסמה)

 
כיתה ח - יחס פרופורציה וקנה מידה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0106-2013-2014

כיתה ח - יחס פרופורציה וקנה מידה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0107-2013-2014
 יחס פרופורציה וקנה מידה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - 8-3-0106-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 יחס פרופורציה וקנה מידה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - 8-3-0107-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

כיתה ח - הפונקציה הקווית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0207-2013-2014

כיתה ח - הפונקציה הקווית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0208-2013-2014        

 הפונקציה הקווית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0207-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 הפונקציה הקווית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0208-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

--------------  

כיתה ח - חפיפת משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א+ב - טופס 8-3-0310-2013-2014 

כיתה ח - חפיפת משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0311-2013-2014   
 חפיפת משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א+ב - טופס 8-3-0310-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 חפיפת משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0311-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

  

כיתה ח - תיכון במשולש - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א+ב - טופס 8-3-0312-2013-2014     

כיתה ח - תיכון במשולש - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0313-2013-2014       
 תיכון במשולש - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א+ב - טופס 8-3-0312-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 תיכון במשולש - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0313-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

 

כיתה ח - משולש שווה שוקיים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0401-2013-2014 

כיתה ח - משולש שווה שוקיים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0402-2013-2014 

משולש שווה שוקיים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
משולש שווה שוקיים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB 

 
כיתה ח - אחוזים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0510-2013-2014             

כיתה ח - אחוזים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0511-2013-2014               
 אחוזים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0510-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 אחוזים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0511-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח - משוואות ושאלות מילוליות - דפי סיכום 1 - רמה א - טופס 8-3-0601-2013-2014   

כיתה ח - משוואות ושאלות מילוליות - דפי סיכום 1 - רמה ב - טופס 8-3-0602-2013-2014    

משוואות ושאלות מילוליות - דפי סיכום 1 - רמה א - טופס 8-3-0601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

משוואות ושאלות מילוליות - דפי סיכום 1 - רמה ב - טופס 8-3-0602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח - טכניקה אלגברית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0710-2013-2014 

 כיתה ח - טכניקה אלגברית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0711-2013-2014

טכניקה אלגברית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0710-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
טכניקה אלגברית - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0711-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 כיתה ח - סטטיסטיקה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0810-2013-2014
 כיתה ח - סטטיסטיקה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0811-2013-2014

סטטיסטיקה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0810-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
סטטיסטיקה - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0811-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 כיתה ח - הסתברות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0910-2013-2014
 כיתה ח - הסתברות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0911-2013-2014

הסתברות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-0910-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
הסתברות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-0911-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח - דמיון משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1010-2013-2014 
כיתה ח - דמיון משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1011-2013-2014   
דמיון משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1010-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
דמיון משולשים - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1011-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

 כיתה ח - מערכת משוואות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1101-2013-2014
 כיתה ח - מערכת משוואות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1102-2013-2014
מערכת משוואות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
מערכת משוואות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1102-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 כיתה ח - משפט פיתגורס - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1201-2013-2014
 כיתה ח - משפט פיתגורס - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס  8-3-1202-2013-2014
משפט פיתגורס - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
משפט פיתגורס - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

 כיתה ח - הגליל - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1301-2013-2014
 כיתה ח - הגליל - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1302-2013-2014

 הגליל - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1301-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 הגליל - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1302-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח - אי שוויונות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1401-2013-2014    

כיתה ח - אי שוויונות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1402-2013-2014     

אי שוויונות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה א - טופס 8-3-1401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 אי שוויונות - דפי סיכום לתלמידים 1 - רמה ב - טופס 8-3-1402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB 

   

  

דפי עבודה - יחס, פרופורציה וקנה מידה   (רמה ב')          

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  

כיתה ח'  -  מה יחס? - רמה ב' - טופס 8-3-0101.2011/12

כיתה ח' - מה יחס? - רמה ב' - טופס 8-3-0101.2011/12 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח'  -  חלוקה ביחס נתון - רמה ב' - טופס 8-3-0102.2011/12
כיתה ח' - חלוקה ביחס נתון - רמה ב' - טופס 8-3-0102.2011/12 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח'  -  פרופורציה - רמה ב' - טופס 8-3-0103.2011/12

כיתה ח' - פרופורציה - רמה ב' - טופס 8-3-0103.2011/12 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח'  -  יחס הפוך - רמה ב' - טופס 8-3-0104.2011/12

כיתה ח' - יחס הפוך - רמה ב' - טופס 8-3-0104.2011/12 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח'  -  קנה מידה - רמה ב' - טופס 8-3-0105.2011/12

כיתה ח' - קנה מידה - רמה ב' - טופס 8-3-0105.2011/12 - בשפה הערבית - ARB

 

       

דפי עבודה - חפיפת משולשים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

    

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  תיאוריה  -  טופס 8-3-4201.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - תיאוריה - טופס 8-3-4201.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  חפיפה בהתאמה  -  טופס 8-3-4202.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - חפיפה בהתאמה - טופס 8-3-4202.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה ראשון  -  טופס 8-3-4203.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה ראשון - טופס 8-3-4203.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה צ.ז.צ.  -  טופס 8-3-4204.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה צ.ז.צ. - טופס 8-3-4204.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה שני  -  טופס 8-3-4205.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה שני - טופס 8-3-4205.2010/11 - בשפה הערבית - ARB


 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה ז.צ.ז.  -  טופס 8-3-4206.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה ז.צ.ז. - טופס 8-3-4206.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה שלישי  -  טופס 8-3-4207.2010/11
חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה שלישי - טופס 8-3-4207.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חזרה בנושא חפיפת משולשים  -  משפט חפיפה צ.צ.צ.  -  טופס 8-3-4208.2010/11

חזרה בנושא חפיפת משולשים - משפט חפיפה צ.צ.צ. - טופס 8-3-4208.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חזרה בנושא משולש שווה שוקיים  -  חזרה  -  טופס 8-3-4209.2010/11
חזרה בנושא משולש שווה שוקיים - חזרה - טופס 8-3-4209.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 חזרה בנושא משולש שווה שוקיים  -  תרגילים לעבודה עצמית  -  טופס 8-3-4210.2010/11 
חזרה בנושא משולש שווה שוקיים - תרגילים לעבודה עצמית - טופס 8-3-4210.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

     

דפי עבודה - המבנה הדדוקטיבי

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - חפיפת משולשים - טופס 8.3.0901.2010-2011      

כיתה ח' - חפיפת משולשים - טופס 8.3.0901.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB
  
כיתה ח' - חוצה-זווית במשולש - טופס 8.3.0902.2010-2011        

כיתה ח' - חוצה-זווית במשולש - טופס 8.3.0902.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 
כיתה ח' - תיכון במשולש - טופס 8.3.0903.2010-2011         

כיתה ח' - תיכון במשולש - טופס 8.3.0903.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB
      
כיתה ח' - משולש שווה-שוקיים - טופס 8.3.0904.2010-2011   

כיתה ח' - משולש שווה-שוקיים - טופס 8.3.0904.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 

     

דפי עבודה - הפונקציה הקווית

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

 הפונקציה הקווית - טופס 8-3-0201.2010/11

הפונקציה הקווית - טופס 8-3-0201.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 מושג השיפוע - הפונקציה הקווית - טופס 8-3-0202.2010/11

מושג השיפוע - הפונקציה הקווית - טופס 8-3-0202.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 מציאת משוואת ישר - טופס 8-3-0203.2010/11
מציאת משוואת ישר - טופס 8-3-0203.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חיוביות ושליליות של פונקציה - טופס 8-3-0204.2010/11
חיוביות ושליליות של פונקציה - טופס 8-3-0204.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 פונקציות קוויות ושטחים - טופס 8-3-0205.2010/11
פונקציות קוויות ושטחים - טופס 8-3-0205.2010/11 - בשפה הערבית - ARB
 

 הפונקציה הקווית - סיכום - טופס 8-3-0206.2010/11 

הפונקציה הקווית - סיכום - טופס 8-3-0206.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 
 הפונקציה הקווית  -  טופס 7-3-1406.2009/10

הפונקציה הקווית - טופס 7-3-1406.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


 פונקציות ומשוואות  -  טופס 7-3-1407.2009/10
פונקציות ומשוואות - טופס 7-3-1407.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 פתרון משוואה בדרך גרפית  -  טופס 7-3-1408.2009/10 
פתרון משוואה בדרך גרפית - טופס 7-3-1408.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


 קשר בין תיאור גרפי של משוואה למספר הפתרונות שלה  -  טופס 7-3-1409.2009/10

קשר בין תיאור גרפי של משוואה למספר הפתרונות שלה - טופס 7-3-1409.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


 פונקציות ושאלות מילוליות  -  טופס 7-3-1410.2009/10 
פונקציות ושאלות מילוליות - טופס 7-3-1410.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 

 אי שוויונות  -  טופס 7-3-1411.2009/10 
אי שוויונות - טופס 7-3-1411.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


 פתרון אי שוויון בדרך גרפית  -  טופס 7-3-1412.2009/10 
פתרון אי שוויון בדרך גרפית - טופס 7-3-1412.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 

דפי עבודה - דמיון משולשים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 
כיתה ח' - דמיון משולשים: יחס הדמיון - טופס 8-3-0301.2010/11
כיתה ח' - דמיון משולשים: יחס הדמיון - טופס 8-3-0301.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - דמיון משולשים: תכונות של משולשים דומים - טופס 8-3-0302.2010/11
כיתה ח' - דמיון משולשים: תכונות של משולשים דומים - טופס 8-3-0302.2010/11 - בשפה הערבית - ARB
 

כיתה ח' - דמיון משולשים: התנאי למשולשים דומים - טופס 8-3-0303.2010/11
כיתה ח' - דמיון משולשים: התנאי למשולשים דומים - טופס 8-3-0303.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

    

  

 

דפי עבודה - אחוזים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - אחוזים - טופס 8-3-4302.2010/11
כיתה ח' - אחוזים - טופס 8-3-4302.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - אחוזים, מבוא לאחוזים - טופס 8-3-4304.2010/11     

כיתה ח' - אחוזים, מבוא לאחוזים - טופס 8-3-4304.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - אחוזים, שאלות באחוזים - טופס 8-3-4303.2010/11

כיתה ח' - אחוזים, שאלות באחוזים - טופס 8-3-4303.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - אחוזים, ערך האחוז - טופס 8-3-4301.2010/11
כיתה ח' - אחוזים, ערך האחוז - טופס 8-3-4301.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - אחוזים - חלק א' - טופס 8-3-4305.2010/11  
כיתה ח' - אחוזים - חלק א' - טופס 8-3-4305.2010/11 - בשפה הערבית - ARB
 

כיתה ח' - אחוזים - חלק ב': כמות, אחוז, ערך האחוז - טופס 8-3-4306.2010/11  

כיתה ח' - אחוזים - חלק ב': כמות, אחוז, ערך האחוז - טופס 8-3-4306.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - אחוזים, תרגול נוסף - טופס 8-3-4307.2010/11                
כיתה ח' - אחוזים, תרגול נוסף - טופס 8-3-4307.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 

 

 

דפי עבודה - משוואות ושאלות מילוליות

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

 כיתה ח' - חזרה בנושא משוואות - טופס 8-3-4401.2010/11
כיתה ח' - חזרה בנושא משוואות - טופס 8-3-4401.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - משוואות עם סוגריים ומשוואות מיוחדות - טופס 8-3-0501.2010/11    
כיתה ח' - משוואות עם סוגריים ומשוואות מיוחדות - טופס 8-3-0501.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - משוואות עם מכנה מספרי - טופס 8-3-0502.2010/11          

כיתה ח' - משוואות עם מכנה מספרי - טופס 8-3-0502.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - משוואות עם משתנה במכנה - טופס 8-3-0503.2010/11       
כיתה ח' - משוואות עם משתנה במכנה - טופס 8-3-0503.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - שאלות מילוליות - רמה א' - טופס 8-3-0504.2010/11          

כיתה ח' - שאלות מילוליות - רמה א' - טופס 8-3-0504.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - שאלות מילוליות - רמה ב' - טופס 8-3-0505.2010/11       

כיתה ח' - שאלות מילוליות - רמה ב' - טופס 8-3-0505.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - שאלות עם שברים - טופס 8-3-0506.2010/11          

כיתה ח' - שאלות עם שברים - טופס 8-3-0506.2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - אי-שוויונות - רמה א' - טופס 8-3-0507.2010/11              

כיתה ח' - אי-שוויונות - רמה א' - טופס 8-3-0507.2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - אי-שוויונות - רמה ב' - טופס 8-3-0508.2010/11    
כיתה ח' - אי-שוויונות - רמה ב' - טופס 8-3-0508.2010/11 - בשפה הערבית - ARB        

 

  

 

 

דפי עבודה - משפט פיתגורס

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - משפט פיתגורס - חישובים - טופס 8-3-4601.2010/11

כיתה ח' - משפט פיתגורס - חישובים - טופס 8-3-4601.2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - משפט פיתגורס - שאלות - טופס 8-3-4602.2010/11
כיתה ח' - משפט פיתגורס - שאלות - טופס 8-3-4602.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 
כיתה ח' - משפט פיתגורס - העמקה - טופס 8-3-4603.2010/11
כיתה ח' - משפט פיתגורס - העמקה - טופס 8-3-4603.2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - משפט פיתגורס - משימת חקר - טופס 8-3-4604.2010/11
כיתה ח' - משפט פיתגורס - משימת חקר - טופס 8-3-4604.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - משפט פיתגורס - טופס 8.3.4605.2010-2011     

כיתה ח' - משפט פיתגורס - טופס 8.3.4605.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB           

 

 

  

 

 

דפי עבודה - סטטיסטיקה

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - סטטיסטיקה תיאורית - טופס 8-3-7001.2010/11                
כיתה ח' - סטטיסטיקה תיאורית - טופס 8-3-7001.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - שכיחות ושכיחות יחסית - טופס 8-3-7201.2010/11           

כיתה ח' - שכיחות ושכיחות יחסית - טופס 8-3-7201.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

       

כיתה ח' - סטטיסטיקה - שכיחות ושכיחות יחסית - טופס 8-3-4701.2010/11 

כיתה ח' - סטטיסטיקה - שכיחות ושכיחות יחסית - טופס 8-3-4701.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - מדדים מרכזיים: ממוצע, חציון, שכיח - טופס 8-3-7301.2010/11     
כיתה ח' - מדדים מרכזיים: ממוצע, חציון, שכיח - טופס 8-3-7301.2010/11 - בשפה הערבית - ARB
 

כיתה ח' - חציון - טופס 8-3-7302.2010/11          

כיתה ח' - חציון - טופס 8-3-7302.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

                             

כיתה ח' - השכיח - טופס 8-3-7303.2010/11      

כיתה ח' - השכיח - טופס 8-3-7303.2010/11 - בשפה הערבית - ARB                               

 

  

 

 

דפי עבודה - מערכת של שתי משוואות לינאריות בשני משתנים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים                  

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - פתרון מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בשיטת ההצבה - טופס 8.3.0801.2010-2011 
 פתרון מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בשיטת ההצבה - טופס 8.3.0801.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בשיטת השוואת מקדמים - טופס 8.3.0802.2010-2011
 מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בשיטת השוואת מקדמים - טופס 8.3.0802.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - פתרון מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בדרך גרפית - טופס 8.3.0803.2010-2011
 פתרון מערכת משוואות לינאריות בשני משתנים בדרך גרפית - טופס 8.3.0803.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - משוואה לינארית בשני משתנים - טופס 8.3.0804.2010-2011

 משוואה לינארית בשני משתנים - טופס 8.3.0804.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ח' - פתרון שאלות מילוליות בעזרת מערכת משוואות לינאריות - טופס 8.3.0805.2010-2011
 פתרון שאלות מילוליות בעזרת מערכת משוואות לינאריות - טופס 8.3.0805.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - פתרון שאלות מילוליות בהנדסה בעזרת מערכת משוואות - טופס 8.3.0806.2010-2011
 פתרון שאלות מילוליות בהנדסה בעזרת מערכת משוואות - טופס 8.3.0806.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 

 

 

דפי עבודה - טכניקה אלגברית

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים                

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ח' - טכניקה אלגברית - חוק הפילוג המורחב - טופס 8.3.1001.2010-2011
 טכניקה אלגברית - חוק הפילוג המורחב - טופס 8.3.1001.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ח' - טכניקה אלגברית - פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף - טופס 8.3.1002.2010-2011 
 טכניקה אלגברית - פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף - טופס 8.3.1002.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ח' - טכניקה אלגברית - שברים אלגבריים - קבוצת הצבה - טופס 8.3.1003.2010-2011
 טכניקה אלגברית - שברים אלגבריים - קבוצת הצבה - טופס 8.3.1003.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 
כיתה ח' - טכניקה אלגברית - שברים אלגבריים - צמצום - טופס 8.3.1004.2010-2011 
 טכניקה אלגברית - שברים אלגבריים - צמצום - טופס 8.3.1004.2010-2011 - בשפה הערבית - ARB

 

 

 

  

 

 

   

  

שימו לב: חומר לימוד רב נמצא באפשרות - נושאים להשלמה / חזרה  -  לחץ כאן

 

השלמה:  מאתר משרד החינוך  

השלמה בנושא:  הסתברות 

 

 

   

 

בימים הקרובים נעלה לאתר דפי עבודה נוספים.

 

  

  

 

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF כדי לצפות בהם יש להשתמש
בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.
 

לחץ על התמונה כדי להוריד את התוכנה Acrobat Reader:

  

 

 

    

  

 

      

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ