הפוך לדף הבית
ספרים דיגיטליים ספרים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' חטיבה עליונה מה חדש? חנויות + מחירון
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה ט' > דפי עבודה
דפי עבודה
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 ספרים


 הכנה לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ח'


 כיתה ט'


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פריסת שעות שנתית


דפי עבודה


 מבחנים


 פעילויות מתוקשבות


 עבודת קיץ


 נושאים להשלמה


 הכנה לכיתה י'


 חטיבה עליונה


 תוכנות לדפי עבודה


 מה חדש?


 חנויות + מחירון


 תמיכה לספרים


 מפמ"ר המתמטיקה


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

מתמטיקה לכיתה ט'  -  דפי עבודה

    

 

חדש !   חדש!   חדש!

 

נוספו  תשובות  לדפי העבודה.

 
 

חדש !   חדש!   חדש!

 

בתאריך  26.01.2017  עלו לאתר דפי עבודה בשפה הערבית

דפים נוספים יעלו לאתר בימים הקרובים

 

 
  

מתמטיקה לכיתה ט' - באישור משרד החינוך

    

             

  

 

דפי עבודה - לתלמידים (ללא סיסמה)

 

חזקות - רמה א - טופס 9-3-0101-2013-2014
חזקות - רמה ב - טופס 9-3-0102-2013-2014

 

נוסחאות הכפל המקוצר - רמה א - טופס 9-3-0201-2013-2014
נוסחאות הכפל המקוצר - רמה ב - טופס 9-3-0202-2013-2014

 
 פירוק לגורמים - רמה א - טופס 9-3-0301-2013-2014

 פירוק לגורמים - רמה ב - טופס 9-3-0302-2013-2014

 

 הפונקציה הריבועית - רמה א - טופס 9-3-0401-2014-2015
 הפונקציה הריבועית - רמה ב - טופס 9-3-0402-2014-2015
הפונקציה הריבועית - רמה א - טופס 9-3-0401-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB
הפונקציה הריבועית - רמה ב - טופס 9-3-0402-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB

 גאומטריה - מבוא - ישרים מקבילים ומשולשים שווי שוקיים -רמה א - טופס 9-3-0501-2014-2015
 גאומטריה - מבוא - ישרים מקבילים ומשולשים שווי שוקיים -רמה ב - טופס 9-3-0502-2014-2015

 המקבילית - רמה א - 9-3-0601-2014-2015
 המקבילית - רמה ב - 9-3-0602-2014-2015

המקבילית - רמה א - 9-3-0601-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB
המקבילית - רמה ב - 9-3-0602-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB

 

 מלבן - רמה א - טופס 9-3-0603-2013-2014
 מלבן - רמה ב - טופס 9-3-0604-2013-2014


 מעויין - רמה א - טופס 9-3-0605-2014-2015
 מעויין - רמה ב - טופס 9-3-0606-2014-2015


 ריבוע - רמה א - טופס 9-3-0607-2014-2015 

 ריבוע - רמה ב - טופס 9-3-0608-2014-2015

ריבוע - רמה א - טופס 9-3-0607-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB
ריבוע - רמה ב - טופס 9-3-0608-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB

 

 דלתון - רמה א - טופס 9-3-0701-2014-2015
 דלתון - רמה ב - טופס 9-3-0702-2014-2015

דלתון - רמה א - טופס 9-3-0701-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB
דלתון - רמה ב - טופס 9-3-0702-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB

 טרפז - רמה א - טופס 9-3-0703-2014-2015
 טרפז - רמה ב - טופס 9-3-0704-2014-2015
טרפז - רמה א - טופס 9-3-0703-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB
טרפז - רמה ב - טופס 9-3-0704-2014-2015 - בשפה הערבית - ARB

 

 הפונקציה הריבועית - רמה א - טופס 9-3-0801-2013-2014
 הפונקציה הריבועית - רמה ב - טופס 9-3-0802-2013-2014

הפונקציה הריבועית - רמה א - טופס 9-3-0801-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
הפונקציה הריבועית - רמה ב - טופס 9-3-0802-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

משוואות ומערכות משוואות ריבועיות - רמה א - טופס 9-3-0901-2013-2014
משוואות ומערכות משוואות ריבועיות - רמה ב - טופס 9-3-0902-2013-2014

משוואות ומערכות משוואות ריבועיות - רמה א - טופס 9-3-0901-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
משוואות ומערכות משוואות ריבועיות - רמה ב - טופס 9-3-0902-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 הסתברות - רמה א - טופס 9-3-1001-2013-2014
 הסתברות - רמה ב - טופס 9-3-1002-2013-2014

הסתברות - רמה א - טופס 9-3-1001-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

הסתברות - רמה ב - טופס 9-3-1002-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 

 קריאת גרפים - רמות א+ב - טופס 9-3-1101-2013-2014
קריאת גרפים - רמות א+ב - טופס 9-3-1101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 
משולשים - רמה א - טופס 9-3-1201-2013-2014
משולשים - רמה ב - טופס 9-3-1202-2013-2014

משולשים - רמה א - טופס 9-3-1201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
משולשים - רמה ב - טופס 9-3-1202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

המעגל - רמה א - טופס 9-3-1401-2013-2014
המעגל - רמה ב - טופס 9-3-1402-2013-2014

 

 גליל וחרוט - רמות א+ב - טופס 9-3-1501-2013-2014

 שימושי משפט פתגורס במרחב - רמה א+ב - טופס 9-3-1601-2013-2014 
שימושי משפט פתגורס במרחב - רמה א+ב - טופס 9-3-1601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

 

   

דפי עבודה  -  חזקות

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - בסיסים שווים - מכפלת חזקות - טופס 9-3-0101.2011/2012
כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - בסיסים שווים - מנת חזקות - טופס 9-3-0102-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - מעריכים זהים - מכפלת חזקות - טופס 9-3-0103-2011/2012
כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - מעריכים זהים - מנת חזקות - טופס 9-3-0104-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - חזקה של חזקה - טופס 9-3-0105-2011/2012
כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - חזקות עם מעריך אפס ומעריך שלם שלילי - טופס 9-3-0106-2011/2012
כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - תרגילי חזרה וסיכום - טופס 9-3-0107-2011/2012

 

רמה ב'

 

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - בסיסים שווים - מכפלת חזקות - טופס 9-3-0108-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - בסיסים שווים - מנת חזקות - טופס 9-3-0109-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - מעריכים זהים - מכפלת חזקות - טופס 9-3-0110-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - חזקות עם מעריך אפס ומעריך שלם שלילי - טופס 9-3-0111-2011/2012

כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - כתיבה מדעית של מספרים - טופס 9-3-0112-2011/2012
כיתה ט' - דף עבודה - חזקות - תרגילי חזרה וסיכום - טופס 9-3-0113-2011/2012

 

 

 

דפי עבודה  -  פירוק לגורמים    

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

כיתה ט' - דף עבודה - פירוק לגורמים - טופס 9-3-0301.2011/2012

 

 

 

דפי עבודה  -  הפונקציה הריבועית                            

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0401-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0403-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0405-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0407-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0409-2011-2012 

 

רמה ב'

 

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0402-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0404-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0406-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0408-2011-2012

הפונקציה הריבועית - טופס 9-3-0410-2011-2012 

 

 

   

דפי עבודה  -  מרובעים                                

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

כיתה ט' - דף עבודה - מרובעים - רמה א' - טופס 9-3-0601.2011/2012

--

משפחת המרובעים - המקבילית - הגדרה ותכונות - רמה א' - טופס - 9-3-0610-2011-2012
משפחת המרובעים - המקבילית - שטח מקבילית - רמה א' - טופס - 9-3-0612-2011-2012
משפחת המרובעים - המקבילית - ממרובע למקבילית - רמה א' - טופס - 9-3-0614-2011-2012
משפחת המרובעים - המלבן - רמה א' - טופס - 9-3-0616-2011-2012

משפחת המרובעים - המעוין - רמה א' - טופס - 9-3-0619-2011-2012

משפחת המרובעים - הריבוע - רמה א' - טופס - 9-3-0621-2011-2012

משפחת המרובעים - הטרפז וסוגיו - רמה א' - טופס - 9-3-0623-2011-2012
משפחת המרובעים - שטח טרפז - רמה א' - טופס - 9-3-0625-2011-2012

 

רמה ב'

 

משפחת המרובעים - המקבילית - הגדרה ותכונות - רמה ב' - טופס - 9-3-0611-2011-2012

משפחת המרובעים - המקבילית - שטח מקבילית - רמה ב' - טופס - 9-3-0613-2011-2012

משפחת המרובעים - המקבילית - ממרובע למקבילית - רמה ב' - טופס - 9-3-0615-2011-2012
משפחת המרובעים - המלבן - רמה ב' - טופס - 9-3-0617-2011-2012
משפחת המרובעים - תיכון ליתר במשולש ישר זווית - רמה ב' - טופס - 9-3-0618-2011-2012
משפחת המרובעים - המעוין - רמה ב' - טופס - 9-3-0620-2011-2012
משפחת המרובעים - הריבוע - רמה ב' - טופס - 9-3-0622-2011-2012

משפחת המרובעים - הטרפז וסוגיו - רמה ב' - טופס - 9-3-0624-2011-2012
משפחת המרובעים - שטח טרפז - רמה ב' - טופס - 9-3-0626-2011-2012

 

 

 

דף עבודה מסכם  

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

פרבולה-הזזות +פתרון משוואות+כפל וחילוק שברים אלגבריים ומרובעים - רמה א - טופס 9-3-8000-2013-2014

 

  

 

דפי עבודה  -  משוואות ומערכת משוואות ריבועיות  

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - משוואות ריבועיות עם מכנים - רמה א' - טופס 9-3-0902-2011-2012
משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - פתרון מערכת משוואות שאחת מהן לינארית והשנייה ריבועית - רמה א' - טופס 9-3-0904-2011-2012
משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - חיתוך בין שתי פרבולות - רמה א' - טופס 9-3-0906-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - שאלות מילוליות - רמה א' - טופס 9-3-0908-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - שאלות מילוליות - רמה א - טופס 9-3-0912-2011-2012 

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - אי שוויון ריבועי - רמה א' - טופס 9-3-0910-2011-2012

 

רמה ב'

 

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - משוואות ריבועיות עם מכנים - רמה ב' - טופס 9-3-0901-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - פתרון מערכת משוואות שאחת מהן לינארית והשנייה ריבועית - רמה ב' - טופס 9-3-0903-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - חיתוך בין שתי פרבולות - רמה ב' - טופס 9-3-0905-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - שאלות מילוליות - רמה ב' - טופס 9-3-0907-2011-2012

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - שאלות מילוליות - רמה ב - טופס 9-3-0911-2011-2012 

משוואות ומערכת משוואות ריבועיות - אי שוויון ריבועי - רמה ב' - טופס 9-3-0909-2011-2012

 

 

  

דפי עבודה  -  הסתברות   

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

הסתברות - חישוב הסתברות- רמה א' - טופס 9-3-1002-2011-2012

הסתברות - הסתברות, שכיחות ושכיחות יחסית - רמה א' - טופס 9-3-1004-2011-2012

הסתברות - ייצוגים שונים למושג ההסתברות - רמה א' - טופס 9-3-1005-2011-2012
הסתברות - ניסוי דו שלבי והסתברות מותנית - רמה א' - טופס 9-3-1008-2011-2012

 

רמה ב'

 

הסתברות - חישוב הסתברות - רמה ב' - טופס 9-3-1001-2011-2012

הסתברות - הסתברות שכחיות ושכיחות יחסית - רמה ב' - טופס 9-3-1003-2011-2012
הסתברות - ייצוגים שונים למושג ההסתברות - רמה ב' - טופס 9-3-1006-2011-2012

הסתברות - ניסוי דו שלבי והסתברות מותנית - רמה ב' - טופס 9-3-1007-2011-2012

 

 

 

דפי עבודה  -  קריאת גרפים    

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

רמה א'

 

קריאת גרפים - רמה א' - טופס 9-3-1102-2011-2012

 

רמה ב'

 

קריאת גרפים - רמה ב' - טופס 9-3-1101-2011-2012

 

 

 

דפי עבודה  -  משולשים    

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

 רמה א'

  

משולשים - קשרים בין צלעות וזוויות במשולש - רמה א' - טופס 9-3-1202-2011-2012
משולשים - הקשר בין אורכי צלעות המשולש - רמה א' - טופס 9-3-1204-2011-2012
משולשים - קטע אמצעים במשולש - רמה א' - טופס 9-3-1206-2011-2012
 

רמה ב'

  

משולשים - קשרים בין צלעות וזוויות במשולש - רמה ב' - טופס 9-3-1201-2011-2012

משולשים - הקשר בין אורכי צלעות המשולש - רמה ב' - טופס 9-3-1203-2011-2012
משולשים - קטע אמצעים במשולש - רמה ב' - טופס 9-3-1205-2011-2012 

 

 

     

דפי עבודה  -  המעגל   

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  

רמה א'

  

המעגל - הגדרות שטח והיקף - רמה א' - טופס 9-3-1401-2011-2012

המעגל - מיתרים קשתות וזוויות מרכזיות - רמה א' - טופס 9-3-1404-2011-2012
המעגל - אנך למיתר ממרכז המעגל ומרחק המיתר ממרכז המעגל - רמה א' - טופס 9-3-1406-2011-2012
המעגל - זווית מרכזית וזווית היקפית במעגל - רמה א' - טופס 9-3-1407-2011-2012
המעגל - משיק למעגל - רמה א' - טופס 9-3-1409-2011-2012

 
רמה ב'

  

המעגל - הגדרות שטח והיקף - רמה ב' - טופס 9-3-1402-2011-2012
המעגל - מיתרים קשתות וזוויות מרכזיות - רמה ב' - טופס 9-3-1403-2011-2012
המעגל - אנך למיתר ממרכז המעגל ומרחק המיתר ממרכז המעגל - רמה ב' - טופס 9-3-1405-2011-2012

המעגל - זווית מרכזית וזווית היקפית במעגל - רמה ב' - טופס 9-3-1408-2011-2012

המעגל - משיק למעגל - רמה ב' - טופס 9-3-1410-2011-2012

 

 

 

כיתה ט'  -  עבודת קיץ לתלמידים

 

  כיתה ט'  -  עבודת קיץ  -  רמה א'  -  עדכון 12.06.2014  - להורדה - לחץ על שם הקובץ


  כיתה ט'  -  עבודת קיץ  -  רמה ב'  -  עדכון 12.06.2014  - להורדה - לחץ על שם הקובץ

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

בימים הקרובים יעלו לאתר דפי עבודה נוספים

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 


 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

למבחנים - לחץ כאן

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF כדי לצפות בהם יש להשתמש
בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.
 

לחץ על התמונה כדי להוריד את התוכנה Acrobat Reader:

     

 

 


הספרים לכיתה ט' 

מספר אישור (משרד החינוך)  3314

 

שפות: עברית וערבית

 

רכישה: רכגולד  03-5597060

          אלשורוק (ג'אודת זועבי)  04-6568204

רכישה בהנחה באינטרנט:  לחץ כאן  

רשימת חנויות:  לחץ כאן

 

+ ספרים דיגיטליים - צפייה בעמודי הספרים 

+ מדריך למורה   

+ פריסת שעות שנתית 

+ דפי עבודה 

+ מבחנים 

+ פעילויות מתוקשבות

+ עבודת קיץ

   

       

    

מכירות: רכגולד:  03-5597060   ,   אלשורוק:  04-6568204   ,   אינטרנט   ,   חנויות

    

 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ