הפוך לדף הבית
ספרים דיגיטליים ספרים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' חטיבה עליונה מה חדש? חנויות + מחירון
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה ז' > תוכנות ליצירת תרגילים > פתרון משוואות
פתרון משוואות
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 ספרים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פריסת שעות שנתית


 דפי עבודה


 מבחנים


 מבחני מפמ"ר


 תוכנות ליצירת תרגילים


 כינוס איברים דומים


 חוק החילוף וחוק הקיבוץ


 סדר פעולות חשבון


 מספרים מכוונים


פתרון משוואות


 פעילויות מתוקשבות


 עבודת קיץ


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 הכנה - לכיתה י'


 חטיבה עליונה


 תוכנות לדפי עבודה


 מה חדש?


 חנויות + מחירון


 תמיכה לספרים


 מפמ"ר המתמטיקה


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

תוכנה ליצירת תרגילים בנושא: משוואות (גרסת נסיון)

 

לפניך 6 שלבים. יש למלא את כל הסעיפים ולבסוף ללחוץ על    .

כדי לשנות את המספרים בסעיפים השונים יש ללחוץ על החיצים הכחולים.

 

שלב מס' 1

 

יש לבחור את מספר המשוואות מכל סוג (5-12 משוואות בעמוד):

 

 

ax=b:   

 

 

x+a=b:   

 

 

ax+b=c:   

 

 

ax+b=cx+d:   

 

 

a(bx+c)=d:   

 

 

סה"כ: משוואות. 

 

 

 

שלב מס' 2

 

יש לבחור את המקדם המינימלי ואת המקדם המקסימלי האפשריים לכל משתנה במשוואה:

 

מקדם מינימלי (מומלץ 10 -):   

 

מקדם מקסימלי (מומלץ 10 +):   

 

 

שלב מס' 3

 

יש לבחור את פתרון המשוואה המינימלי או המקסימלי:

 

מינימלי (מומלץ 10 -):   

 

פתרון מקסימלי (מומלץ 10 +):   

 

 

שלב מס' 4

 

יש לסמן את המאפיינים הבאים במידת הצורך:

 

מספרים עשרוניים

שברים

 

 

שלב מס' 5

 

כיצד לסדר את המשוואות?

בצורה אקראית /  לפי סוג המשוואות

 

 

שלב מס' 6

 

הצג תשובות סופיות (חדש !חדש !חדש!):

כן /  לאכותרת העמוד (בחר את אחד מהבאים):

 

 

נושא דף העבודה:

 

 

טקסט חופשי נוסף שיופיע בראש העמוד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ